En modern Samordnad Individuell Plan (SIP)

Under hösten 2019 genomför SKL ett arbete för att utveckla en plan för hur Samordnad individuell plan (SIP) bör se ut i framtiden. En framtida SIP ska vara ett effektivt verktyg för att stödja både preventivt arbete och komplex samordning av insatser hos de olika huvudmännen.

Initiativet är ett av de första som genomförs inom ramen för SKL:s initiativ ”Kraftsamling för psykisk hälsa” som har som ambition att stödja långsiktigt, tvärsektoriellt utvecklingsarbete mot ett samhälle som främjar psykisk hälsa.

Trots att SIP varit lagstiftat sedan 2010 i såväl socialtjänstlagen som hälso-och sjukvårdslagen, och sedan 2018 även ska användas för samordning vid utskrivning från slutenvård, används inte SIP så att det motsvarar behoven idag. I ett fragmenterat vård- och omsorgssystem är samordning en nödvändighet, och kraven kommer att öka i en befolkning med mer komplexa vård- och omsorgsbehov.

SKL bjuder nu in myndigheter, verksamhetsrepresentanter, patient- och brukarorganisationer och andra experter till en koncentrerad workshopserie för att diskutera hur SIP bör se ut i framtiden. Workshopserien består av tre halvdagar under hösten 2019. Målet är att aktörerna under dessa tillfällen gemensamt tar fram en idé för en ”modern SIP” och en arbetsplan för vad respektive aktör kan göra för att bidra till förverkligande av denna idé.

Ett parallellt arbete pågår kring att stärka samverkan med hjälp av SIP och samverkansöverenskommelser inom ramen för överenskommelsen inom området psykisk hälsa 2019 som SKL. Den kartläggning som SKL genomför under hösten status gällande användning av SIP och överenskommelser om individer med behov av samordning och integrerade verksamheter. Insikter ifrån kartläggningen kommer att ingå i underlagen för workshopserien. Vill du vara med och bidra till kartläggningen och dela dina tankar kring hur SIP bör utvecklas? Klicka HÄR.

Hjälpte informationen på sidan dig?