En digital följeslagare för barn och unga

En digital följeslagare för barn och unga behöver etableras för att skapa en väg in till självhjälp och välfärdsinsatser samt en kanal för löpande stöd i kontakt och uppföljning av vården.

En digital följeslagare för barn och unga bidrar till Kraftsamlingens mål

  • 2.D – Ökad motståndskraft mot livets påfrestningar i alla åldrar
  • 2.F – Ett samlat ändamålsenligt erbjudande av främjande och förebyggande insatser, samt
  • 3.G – Ökad tillgång till ändamålsenliga insatser för personer med psykisk ohälsa

För att rusta unga människor att nå sin fulla potential ett ändamålsenligt system för information och självhjälp till barn, unga och deras familjer, en guide för att hitta rätt till och få effektiv kontakt med hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra aktörer som utför insatser.

Första steget för att uppnå detta är att samordna redan pågående initiativ. Därför genomförs under hösten en inventering av pågående digitala initiativ för barn och unga genom upprättandet av en verktygsbank.

Hjälpte informationen på sidan dig?