Prioriterade initiativ hösten 2019

Under hösten 2019 sker formering av kraftsamlingen genom ett antal workshops. Syftet med arbetet är att föra samman alla som vill delta, för att gemensamt konkretisera och fylla kraftsamlingen med innehåll.

Parallellt med formering av kraftsamlingen, påbörjas också arbetet med ett antal prioriterade initiativ från listan. Detta gör dels att utvecklingsarbetet kan påbörjas tidigt, dels att arbetsformerna testas och utvecklas i skarpt arbete redan från början.

De tre initiativ som inleds redan i denna fas är:

Hjälpte informationen på sidan dig?