Öppet forum för psykisk hälsa

Inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa bjuder SKR in till regelbundna återkommande möten inom psykisk hälsa.

Dessa möten initierades under pandemin och fortsätter med ett bredare perspektiv på utmaningar, lösningar, samverkan och initiativ inom området.

Kommande Öppet forum

  • Meningsfull heldygnsvård: 22 augusti, kl. 11:45-12:30 (länk kommer i augusti)
  • Barn och unga: 3 september, 12:00-12:30 (länk kommer i augusti)
  • Vuxna och äldre: återkommer i höst 2024

Öppet forum för psykisk hälsa är möten för alla som jobbar inom området och för alla organisationer: kommuner, regioner, civilsamhälle, myndigheter och företag. Mötena är till för omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontaktytor mötesdeltagare emellan.

Vill du ha en inbjudan till kommande möten? Skicka ett mejl till kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se och skriv vilket/vilka teman som du är intresserad av, så lägger vi till dig i sändlistan.

Hjälpte informationen på sidan dig?