Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid

SKR genomför veckovisa samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid, i syfte att möta utmaningar i fråga om exempelvis oro, ensamhet, och brist på meningsfull sysselsättning med anledning av covid-19.

Inom ramen för samordningen kartläggs stöd och insatser som finns tillgängliga för olika målgrupper:

Samordningsmötena är öppna för alla berörda organisationer (civilsamhälle, myndigheter, företag, regioner, kommuner etc.). Separata möten genomförs för målgrupperna barn och unga, vuxna och äldre. Vill du delta i samordningen? Skicka ett mejl till: kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

Om stödlistan och samordning för psykisk hälsa i kristid

En film som förklarar stödlistans syfte och bakgrund, och hur den kontinuerligt utvecklas i samarbete med deltagande organisationer.

Hjälpte informationen på sidan dig?