Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid

SKR genomför kontinuerliga samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid, i syfte att möta utmaningar i fråga om exempelvis oro, ensamhet, och brist på meningsfull sysselsättning med anledning av covid-19.

Inom ramen för samordningen kartläggs stöd och insatser som finns tillgängliga för olika målgrupper. Materialet är utvalt och anpassat för målgrupperna barn, ungdomar, vuxna och äldre. Sammanställningarna över det stöd som finns tillgängligt på telefon, chatt eller via andra digitala kanaler har kompletterats med råd om vad man själv kan göra för att förbättra sin psykiska hälsa. På stödlistan finns också exempel på insatser inom kommuner och regioner.

Stödlistan för psykisk hälsa i kristid (på webbplatsen för Uppdrag Psykisk Hälsa)

Information om Stödlistan för psykisk hälsa i kristid på SKR.se

Om stödlistan och samordning för psykisk hälsa i kristid

En film som förklarar stödlistans syfte och bakgrund, och hur den kontinuerligt utvecklas i samarbete med deltagande organisationer.

Kommande samordningsmöten

Samordningsmötena är öppna för alla berörda organisationer (civilsamhälle, myndigheter, företag, regioner, kommuner etc).

Vill du delta i samordningen? Skicka ett mejl till: kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

Hjälpte informationen på sidan dig?