Mer om kraftsamlingen

Vi vet att precis som med den fysiska ohälsan kan en stor del av den psykiska ohälsan förebyggas. I en befolkning där den psykiska ohälsan ökar – med personligt lidande och samhällsekonomiska påfrestningar som följd – är det förebyggande arbetet inte bara viktigt för att minska mänskligt lidande, utan också en ekonomisk nödvändighet. Om vi inte lyckas med det förebyggande arbetet kommer samhällets resurser inte att räcka.

Vi måste därför nu ta ett krafttag och utforma alla delar av vårt samhälle för att främja psykisk hälsa. I ett sådant samhälle har vårt psykiska välmående en lika självklar roll som vårt fysiska välmående har haft de senaste hundra åren.

För att nå dit krävs en ny målbild som leder oss i att utveckla välfärdens stödinsatser, skapa ett mer hälsofrämjande samhälle och stärka den enskilda individen och hennes förutsättningar för psykisk hälsa. Vi måste också se till alla de faktorer som främjar hälsa som natur, kultur, musik, idrott och rörelse, liksom delaktighet i den demokratiska processen och samtal om existentiella frågor blir möjligt för alla att ta del av.

Målsättningarna för kraftsamlingen är i enlighet med den av SKL antagna Strategi för hälsa och står i samklang med konceptet för Nära vård och omsorg. SKL ser det som en utmanande men nödvändig ambition att uppnå målsättningarna avseende psykisk hälsa till år 2030 – det är också en förutsättning för att Sverige ska nå det globala målet om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar samma år.

Hjälpte informationen på sidan dig?