Huskurer för psykisk hälsa

Huskurerna har tagits fram inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa.

1: Bli andfådd minst varannan dag!

2: Prioritera din återhämtning

– sätt rutiner för sömn och skärmfri tid!

3: Träffa en vän en gång i veckan!

4: Följ ditt hjärta!

5: Tro inte på allt du tänker

– du är inte dina tankar!

Vad är Huskurer för psykisk hälsa?

Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi håller oss friskare och når vår fulla potential. Det är allmänt känt att träning, frukt och grönt stärker vår fysiska hälsa. Det är däremot inte lika känt hur vi stärker vår psykiska hälsa.

Vår psykiska hälsa kan beskrivas som grunden till vårt välbefinnande och påverkas mycket av våra tankar och känslor som leder till val vi gör, hur vi beter oss och vad vi tänker om oss själva.

Detta är fem huskurer som beskriver hur du stärker dig själv med enkla knep. Samtliga huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående.

Målgruppsanpassade huskurer för psykisk hälsa

Trots att huskurerna är generella, alltså råd som alla människor skulle må bra av att följa, kan huskurerna anpassas utifrån olika förutsättningar, behov och situationer. Vi har därför anpassat huskurerna för följande målgrupper:

  • För personer som mår dåligt och för anhöriga
  • För idrotten
  • För arbetslivet

Hjälpte informationen på sidan dig?