Uppdrag Psykisk Hälsa har, tillsammans med Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting, givit Nysam i uppdrag att i alla landsting och regioner samla in data och ta fram rapporter inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri.

Se resultatet av kartläggningen

  • Senast ändrad den 22 september 2017