Workshop: webbaserat metodstöd för elevhälsan

Datum: 14 juni 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Yrkesverksamma inom elevhälsan, rektorer/elevhälsochefer samt företrädare för elevhälsans professionsföreningar/SPSM.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en workshop för att fortsätta arbetet med att ta fram ett webbaserat metodstöd för elevhälsoteamet. 

Dagen vänder sig till yrkesverksamma inom elevhälsan, rektorer/elevhälsochefer samt företrädare för elevhälsans professionsföreningar/SPSM. Tillsammans arbetar vi med texterna, utifrån team- och professionsspecifikt perspektiv. Under dagen kommer vi också diskutera framtiden för metodstödet.

För att kunna sätta ihop arbetsgrupper önskar vi att du i anmälan anger:

  • vilken profession du tillhör
  • och inom vilka sakområden du har kompetens och vill arbeta med under dagen (ange minst 10 områden).

En webbplatsprototyp med textutkast finns på www.metodstod.se

Anmälan senast den 1 juni.