Workshop: webbaserat metodstöd för elevhälsan

Datum: 14 juni 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Yrkesverksamma inom elevhälsan, rektorer/elevhälsochefer samt företrädare för elevhälsans professionsföreningar/SPSM.
Anmälan

Välkommen till en workshop för att fortsätta arbetet med att ta fram ett webbaserat metodstöd för elevhälsoteamet. 

Dagen vänder sig till yrkesverksamma inom elevhälsan, rektorer/elevhälsochefer samt företrädare för elevhälsans professionsföreningar/SPSM. Tillsammans arbetar vi med texterna, utifrån team- och professionsspecifikt perspektiv. Under dagen kommer vi också diskutera framtiden för metodstödet.

För att kunna sätta ihop arbetsgrupper önskar vi att du i anmälan anger:

  • vilken profession du tillhör
  • och inom vilka sakområden du har kompetens och vill arbeta med under dagen (ange minst 10 områden).

En webbplatsprototyp med textutkast finns på www.metodstod.se

Anmälan senast den 1 juni.