Workshop om metodhandbok för ensamkommande unga

Migration och psykisk hälsa
Datum: 14 december 2017
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa /Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Gratis
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, 112 28 Stockholm
Målgrupp: Personal inom hälso- och sjukvården (ex: BUP, primärvården, ungdomsmottagningar), personal inom skolhälsovård (ex: skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska mm.), personal inom ideell sektor (ex: kuratorer och psykologer inom BRIS, Rädda Barnen, Röda Korset mm.)

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.