Workshop ”intake” för barn och ungas psykiska hälsa

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 25 mars 2019, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Lunch till självkostnadspris
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting
Målgrupp: Första linjen, barn- och ungdomspsykiatri

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Ett tiotal områden i Sverige arbetar idag aktivt med att bygga upp kvalitativa enheter för triagering för barn och unga med någon indikation på psykisk ohälsa oavsett orsak. Där ges idag även råd och stöd.

Vi bjuder in till en första träff för att diskutera behovet av och förutsättningar för en mötesarena för intake. En sådan arena skulle kunna underlätta inhämtning och spridning av information, kunskapsutbyte och utveckling kring gemensamma intake för exempelvis BUP och Första linjen med BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) som triageringsinstrument.

Relaterat material