Hjälpguiden – för barn och ungas psykiska hälsa

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 6 december 2019, kl 09:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 650 kronor
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: Chefer och medarbetare som är verksamma vid eller håller på att bygga upp enheter för råd, stöd och triagering

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Inspelning från dagen:

Relaterat material

Vi vill bjuda in er som är intresserade av eller arbetar aktivt med att bygga upp kvalitativa enheter för råd, stöd och triagering för barn och unga med någon indikation på psykisk ohälsa oavsett orsak.

Detta är den andra workshopen för chefer och medarbetare som arbetar på enheter (som ibland även kallas call center) för råd, stöd och triagering för psykisk hälsa. Vid den första träffen 25 mars 2019 diskuterades behovet av och förutsättningar för en mötesarena. En sådan arena skulle kunna underlätta inhämtning och spridning av information, kunskapsutbyte och utveckling kring gemensamma enheter för exempelvis BUP och Första linjen med BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) som triageringsinstrument. Intresset för fortsatta workshops var stort.

Denna workshop kommer att bestå av presentationer från några regioner som har enheter som ger råd, stöd och triagerar mellan Första linjen, BUP och eventuellt annan verksamhet. En sammanställning av telefonintervjuer med chefer som nyligen är genomförd presenteras. Vi kommer samtala om behov av kunskapsstöd för personal och få en presentation av Vård och insatsprogram (VIP). Eftermiddagen kommer bestå av workshops med erfarenhetsutbyte och nätverkande i grupper och några informationspunkter avseende digitala lösningar och Vårdgarantin.