Workshop för utvecklingsarbete kring SIP

SIP
Datum: 20 oktober 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Alla som är intresserade av SIP

Denna workshop kommer att handla om SIP och samverkan vid samsjuklighet, missbruk och beroende. Planering pågår för fullt, notera gärna datum i din kalender tills vidare och återkom till denna sida längre fram!