Implementering av SIP

SIP
Datum: 15 december 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Alla som är intresserade av SIP

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Lagstiftningen om SIP har funnits i många år men trots detta visar forskning, utvärderingar och revisioner att det fortfarande finns en hel del att utveckla. Kunskapen är ojämn och arbetet fungerar olika i olika verksamheter och i olika områden. Det saknas ibland samsyn och gemensamt ansvarstagande.

Vid implementering och vidmakthållande av arbetet med SIP underlättar det om det finns en gemensam styr- och ledningsfunktion med företrädare från kommun och region. Styr- och ledningsfunktionen behöver finnas såväl på ledningsnivå som förvaltnings- och politisk nivå.

Ledningen behöver med hjälp av interna kvalitets- och ledningssystem se till att planerat arbete genomförs och utvecklas. I överenskommelser, riktlinjer, rutiner och avtal m m kan tydliga signaler ges till verksamheterna.

När man arbetar med SIP kan otydligheter om ansvarsfördelning upptäckas. Då är det viktigt att använda organisationens lednings- och styrningssystem för att ta tillvara erfarenheterna och skapa rutiner för de områden som är otydliga.

Med kunskap om implementering blir i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet genomfört efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs istället bara 14 procent av förändringsarbetet efter 17 år.

Källa: Socialstyrelsen

Program

13.00 Välkommen och introduktion
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

Implementering av SIP i Västra Götalandsregionen.
Jessica Ek, Implementeringssamordnare och länsövergripande SIP-samordnare Västra Götaland

Panelsamtal
Ing-Marie Wieselgren, Jessica Ek samt Marit Grönberg Eskel projektledare SBU

Samtal i grupper samt bensträckare

Öka kunskapen om SIP hos invånarna och brukarsamverkan.
Jessica Ek, Sara Svensson NSPH i Västra Götaland och Kerstin Nilsson, Funktionsrätt i Västra Götaland

Panelsamtal
Ing-Marie Wieselgren, Jessica Ek, Sara Svensson samt Kerstin Nilsson

Implementering av SIP på SIS, Statens institutionsstyrelse.
Sara Olander och Jessica Ek

Panelsamtal
Ing-Marie Wieselgren, Jessica Ek, Sara Olander samt Marit Grönberg Eskel

Avslutning med frågor

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material