Implementering av SIP

SIP
Datum: 15 december 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Alla som är intresserade av SIP

Länk till webbinariet

Lagstiftningen om SIP har funnits i många år men trots detta visar forskning, utvärderingar och revisioner att det fortfarande finns en hel del att utveckla. Kunskapen är ojämn och arbetet fungerar olika i olika verksamheter och i olika områden. Det saknas ibland samsyn och gemensamt ansvarstagande.

Vid implementering och vidmakthållande av arbetet med SIP underlättar det om det finns en gemensam styr- och ledningsfunktion med företrädare från kommun och region. Styr- och ledningsfunktionen behöver finnas såväl på ledningsnivå som förvaltnings- och politisk nivå.

Ledningen behöver med hjälp av interna kvalitets- och ledningssystem se till att planerat arbete genomförs och utvecklas. I överenskommelser, riktlinjer, rutiner och avtal m m kan tydliga signaler ges till verksamheterna.

När man arbetar med SIP kan otydligheter om ansvarsfördelning upptäckas. Då är det viktigt att använda organisationens lednings- och styrningssystem för att ta tillvara erfarenheterna och skapa rutiner för de områden som är otydliga.

Med kunskap om implementering blir i genomsnitt 80 procent av det planerade förändringsarbetet genomfört efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs istället bara 14 procent av förändringsarbetet efter 17 år.

Källa: Socialstyrelsen

Program

13.00 Välkommen och introduktion
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

Implementering av SIP i Västra Götalandsregionen.
Jessica Ek, Implementeringssamordnare och länsövergripande SIP-samordnare Västra Götaland

Panelsamtal
Ing-Marie Wieselgren, Jessica Ek samt Marit Grönberg Eskel projektledare SBU

Samtal i grupper samt bensträckare

Öka kunskapen om SIP hos invånarna och brukarsamverkan.
Jessica Ek, Sara Svensson NSPH i Västra Götaland och Kerstin Nilsson, Funktionsrätt i Västra Götaland

Panelsamtal
Ing-Marie Wieselgren, Jessica Ek, Sara Svensson samt Kerstin Nilsson

Implementering av SIP på SIS, Statens institutionsstyrelse.
Sara Olander och Jessica Ek

Panelsamtal
Ing-Marie Wieselgren, Jessica Ek, Sara Olander samt Marit Grönberg Eskel

Avslutning med frågor

Webbinariet spelas in och kommer vara tillgängligt under 14 dagar. Klicka här för att ta del av inspelningen.