Workshop BUP – fortsatt utvecklingsarbete

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 23 maj 2018, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 600 kronor per person exklusive moms
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Målgrupp: För dig som arbetar på BUP-klinik. Max två deltagare per klinik.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en workshop där vi arbetar med introduktionsprogram för BUP.

Program

09:30-10:00 Kaffe och registrering

10:00-10:20 Inledning
Ann Lund och Karin Lindström

10:20-12:00 Workshop

12:00-13:00 Lunch

13:00-15:30 Workshop

15:30-16:00 Nästa steg