Stärk samverkan med hjälp av samverkans-överenskommelser

SIP
Datum: 2 december 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Pris: Gratis
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm.
Målgrupp: Ni som i kommuner och regioner upprättar och följer upp nedan nämnda samverkansöverenskommelser samt rutiner och riktlinjer som är anknutna till dessa. Även ni som är beslutsfattare eller ger juridiskt stöd i detta arbete är välkomna att delta under dagen.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Under hösten 2019 har kommunernas och regionernas samverkansöverenskommelser samlats in för målgrupperna:

  • Personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL 5 kap § 8 och HSL 16 kap § 3)
  • Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (SoL 5 kap § 9 a och HSL 16 kap § 3)
  • Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (SoL 5 kap § 1 d HSL 16 kap §)

Under dagen presenteras en analys av de insamlade överenskommelserna samt en presentation av preliminära resultat inom kartläggningen av SIP.

Vi delar erfarenheter och arbetar bland annat med frågorna:

  • Vad bör samverkansöverenskommelserna innehålla?
  • Hur ofta behöver de följas upp och revideras?
  • Kommer de till nytta för patienter och brukare?

Arbetet görs enligt överenskommelse med regeringen inom området psykisk hälsa 2019. Läs mer om arbetet här.

Vid frågor kontakta Ellinor Holm.

Hela dagen finns inspelad, tyvärr har vi ett missljud de första 45 minuterna av inspelningen. Klicka här för att se filmen.