Workshop – Att stärka samverkan med hjälp av samverkansöverenskommelser

SIP
Datum: 2 december 2019, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Pris: Gratis
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm.
Målgrupp: Ni som i kommuner och regioner upprättar och följer upp nedan nämnda samverkansöverenskommelser samt rutiner och riktlinjer som är anknutna till dessa. Även ni som är beslutsfattare eller ger juridiskt stöd i detta arbete är välkomna att delta under dagen.
Anmälan

Under hösten 2019 har kommunernas och regionernas samverkansöverenskommelser samlats in för målgrupperna:

  • Personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL 5 kap § 8 och HSL 16 kap § 3)
  • Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar (SoL 5 kap § 9 a och HSL 16 kap § 3)
  • Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (SoL 5 kap § 1 d HSL 16 kap §)

Under dagen presenteras en analys av de insamlade överenskommelserna samt en presentation av preliminära resultat inom kartläggningen av SIP.

Vi delar erfarenheter och arbetar bland annat med frågorna:

  • Vad bör samverkansöverenskommelserna innehålla?
  • Hur ofta behöver de följas upp och revideras?
  • Kommer de till nytta för patienter och brukare?

Arbetet görs enligt överenskommelse med regeringen inom området psykisk hälsa 2019. Läs mer om arbetet här.

Anmäl dig till workshopen senast 11 november 2019.

Vid frågor kontakta Ellinor Holm.