Webbsändning: Överenskommelsen psykisk hälsa 2020

Datum: 18 september 2020, kl 09:00 - 10:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Kontaktpersoner för överenskommelsen psykisk hälsa samt andra intresserade personer i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Ing-Marie Wieselgren berättar om det senaste inom överenskommelsen psykisk hälsa 2020. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten berättar om sina uppdrag gällande överenskommelsen psykisk hälsa, vi får höra mer om kunskapsstyrningssystemet och överlämningen av värdskap för NPO psykisk hälsa till Västra Götalandsregionen och Region Stockholm berättar om sina satsningar på psykisk hälsa. Det finns även möjligheter att ställa frågor.

Program

09.00-09.30 Överenskommelsen psykisk hälsa 2020 – vad är nytt?
Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR

09.30-09.45 Följa, utvärdera och stödja insatser i kommuner och regioner – presentation av uppdraget till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
Jenny Telander, utredare Folkhälsomyndigheten och Andreas Johansson, utredare Socialstyrelsen

09.45-10.00 Kunskapsstyrningssystemet och överlämningen av värdskap för NPO psykisk hälsa till Västra Götalandsregionen
Ing-Marie Wieselgren, SKR och Peder Welin, Sjukvårdsregional samordnare Västra Götalandsregionen

10.00-10.15 Att ta fram en strategi för främjande av psykisk hälsa, Region Stockholm
Gabriella Dahlberg, projektledare Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholms län, Region Stockholm och Caroline Stiernstedt Sahlborn, projektledare Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande i Stockholms län, Region Stockholm

10.15-10.30 Frågor