Webbsändning: Överenskommelse psykisk hälsa 2020

Datum: 5 februari 2020, kl 08:30 - 09:30
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020.

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Under en webbsändning går Ing-Marie Wieselgren igenom överenskommelsen och dess olika delar. Hon går även översiktligt igenom de andra överenskommelser mellan SKR och staten där det finns medel för att stärka den psykiska hälsan i samhället.

Sändningen går att följa direkt eller i efterhand.

Det går bra att ställa frågor i förväg till  sofie.johansson@skr.se eller direkt under sändningen via en chattfunktion.

Länk till webbsändningen