Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

Datum: 11 februari 2021, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med adhd, samt politiker, professions- och brukarföreningar

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Program

 • 09.00-09.10 – Ordförande och vice ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa inleder dagen, Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande, Ola Götesson, vice ordförande
 • 09.10-09.25 – Nationella riktlinjer och indikatorer, Anna Mattsson och Tobias Edbom, Socialstyrelsen
 • 09.25-09.35 – Ett steg i taget- hur vi har byggt upp programmet med stegvisa insatser, Gunilla Granholm, ordförande i Nationella arbetsgruppen
 • 09.35-09.55 – Adhd – ett tillstånd som berör många aktörer
  • Bodil Båvdner, SKR
  • Kristina Tinglöf, Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Peter Almgren, Regeringskansliet
  • Sofia von Malortie, Socialstyrelsen
 • 09.55-10.00 – Paus
 • 10.00-10.05 – Hur navigerar jag i VIP adhd? Mårten Tyrberg, Nationella arbetsgruppen
 • 10.05-10.20 – Brukarperspektiv – varför är implementering av VIP viktigt? Elisabeth Sundström Graversen, Attention
 • 10.20-10.30 – Socialtjänstens arbete och VIP adhd, Marie Rahlén Altermark, Nationella arbetsgruppen
 • 10.30-10.40 – Kognitivt stöd – en insats i vardagen, Linda Kemi, Nationella arbetsgruppen
 • 10.40-10.50 – VIP adhd i förskola och skola , Annika Sandberg, Nationella arbetsgruppen
 • 10.50-11.00 – Stegvis utredning och behandling inom hälso- och sjukvården, Gunilla Granholm, Ordförande i Nationella arbetsgruppen
 • 11.00-11.10 – Paus
 • 11.10-11.25 – NPF på första linjen för barn och unga, Jennifer Wellin, Region Gävleborg, Veronica Kurzbaum Dahlberg, Region Sörmland
 • 11.25-11.40 – NPF inom primärvården, David Ardler, Region Uppsala, Sofia Ferm, Uppsala kommun
 • 11.40-12.00 – Panelsamtal – Vem har nytta av VIP och hur får vi till en gemensam kunskapsstyrning?
  • Andrea Hormazabal, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Stockholm stad
  • Ann-Kristin Sandberg, Riksförbundet Attention
  • Mats Bojestig, Region Jönköpings län
  • Linda Welin, BUP Skåne
  • Åsa Himmelsköld, Region Uppsala

Klicka här för att ta del av föreläsarnas bilder på vardochinsats.se