Webbsändning: Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

Datum: 11 februari 2021, kl 08:30 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning som i sitt arbete möter personer med adhd, samt politiker, professions- och brukarföreningar
Anmälan

Lanseringskonferensen för det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för adhd sänds 11 februari. Anmäl dig till sändningen för att få sändningslänken skickad till dig. Information om programmet uppdateras löpande.

Vård-och insatsprogrammen syftar till att öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev. Gå in på vardochinsats.se för att läsa om texterna som tagits fram inom VIP adhd.

Bekräftade programpunkter

 • Ordförande och vice ordförande för nationellt programområde psykisk hälsa inleder dagen, Lise-Lotte Risö Bergerlind, ordförande, Ola Götesson, vice ordförande
 • Nationella riktlinjer och indikatorer, Anna Mattsson och Tobias Edbom, Socialstyrelsen
 • Insatsprinciper – hur vi har byggt upp programmet med stegvisa insatser, Gunilla Granholm, ordförande i Nationella arbetsgruppen, Ing-Marie Wieselgren, SKR
 • Hur navigerar jag i VIP adhd? Mårten Tyrberg, Nationella arbetsgruppen
 • Adhd – ett tillstånd som berör många myndigheter, Socialstyrelsen (fler deltagare tillkommer)
 • Brukarperspektiv – varför är implementering av VIP viktigt? Elisabeth Sundström Graversen, Attention
 • Socialtjänstens arbete och VIP adhd, Marie Rahlén Altermark, Nationella arbetsgruppen
 • Kognitivt stöd – en insats i vardagen, Linda Kemi, Nationella arbetsgruppen
 • VIP adhd i förskola och skola , Annika Sandberg, Nationella arbetsgruppen
 • Stegvis utredning och behandling inom hälso- och sjukvården, Gunilla Granholm, Nationella arbetsgruppen
 • NPF på första linjen för barn och unga, Jennifer Wellin, Region Gävleborg, Veronica Kurzbaum Dahlberg, Region Sörmland
 • NPF inom primärvården, David Ardler, Region Uppsala, Sofia Ferm, Uppsala kommun
 • Panelsamtal – Vem har nytta av VIP och hur får vi till en gemensam kunskapsstyrning?
  • Andrea Hormazabal, avdelningschef, Stockholm stad
  • Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
  • Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
  • Linda Welin, verksamhetschef BUP Skåne
  • Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala