Webbinarium: Vad hela organisationen bör veta! (HiS1)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 25 november 2016, kl 12:00 - 13:00
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Detta webbinarium vänder sig i första hand till dig som deltog i vår utbildning ”Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända” (HiS1) den 6 september i Stockholm. Dagen gav oss nya insikter och lärdomar vilket gjort att vi utvecklat stödmaterialet för utbildare. Vi har också bytt namn på utbildningen. Detta webbinarium är en snabbgenomgång av nyheterna i materialet och hur du kan använda materialet som utbildare. Läs mer