Jun 12

Webbinarium Ungdomsmottagningen

Webbinariet vänder sig till dig som är chef över dem som är verksamhetschef/enhetschefer för Ungdomsmottagning.

Webblänk: http://play.quickchannel.com/qc/?play=16927

I många län pågår just nu ett arbete med att fundera vilket roll ungdomsmottagningar bör ha i arbetet med psykisk hälsa. Det arbetet handlar bland annat om att formulera ungdomsmottagningarnas uppdrag samt säkerställer jämlik tillgång till insatser och gemensam uppföljning av kvalitet. Hittills har vi främst för diskussioner med professionen och lokala verksamhetsföreträdare för Ungdomsmottagningar men vill också diskutera med er som är chefer för verksamhetsområden där Ungdomsmottagningarna ligger i linjen. Uppdrag Psykisk Hälsa vill därför bjuda in till ett webbinarium med fokus på ungdomsmottagningarnas framtida uppdrag och arbete med psykisk hälsa.

Webbinarium Ungdomsmottagningen

  • Tid: 2017-06-12 13:30
  • Senast ändrad den 12 juni 2017