SKL:s tre hälsofrämjande satsningar Kraftsamling för psykisk hälsa, Nära vård och Strategi för hälsa. Hur hänger de ihop?

Datum: 16 oktober 2019, kl 08:30 - 09:45
Organisatör: Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Syftet med webbinariet är att presentera och diskutera vad SKL:s satsningar Kraftsamling psykisk hälsa, Nära vård och Strategi för hälsa innebär och hur de hänger ihop och förstärker varandra. Det är viktigt att SKL ger ett samordnat och sammanhållet stöd till kommuner och regioner. Vi kommer beskriva vad satsningarna har gemensamt, hur de skiljer sig åt och hur de ska bidra till att möta framtidens utmaningar i välfärden. Vi kommer också tala om vad det innebär lokalt och regionalt. Det kan handla om såväl hälsofrämjande arbetssätt som befolkningsinriktat arbete för en hållbar välfärd och samhällsutveckling.

Medverkar gör SKL:s Emma Spak, Ing-Marie Wieselgren och Jesper Ekberg samt Filippa Myrbäck som leder samtalet.

Under webbinariet håller vi chatten öppen för synpunkter och frågor att ta upp. Era åsikter är viktiga för att SKL:s arbete ska möta de behov som finns.

Länken till sändningen får du i det bekräftelsemejl du får när du har anmält dig.

Varmt välkommen!