Samverkan och SIP i skola och förskola – webbinarium om SIP i skolan

SIP
Datum: 4 maj 2022, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Alla som är intresserade av SIP

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

I spelaren ovan kan du se webbinariet i efterhand

SIP som verktyg vid samverkan finns inte omnämnd i skollagen men då skolan är ett av barns viktigaste sammanhang behöver de samverka med såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård för att barn ska kunna få god vård och omsorg.

Det finns många goda exempel på samverkan mellan förskola/skola och andra aktörer och många gånger används SIP.

Program

13.00 Inledning, Ing-Marie Wieselgren, projektchef Sveriges Kommuner och Regioner

13.20 SIP och samverkan i skolan, Erika Holmberg, elevhälsochef Umeå kommun

13.35 SIP-processen och goda effekter av SIP, Annika Gabrielsson, verksamhetschef förskolan Hudiksvalls kommun

13.50 SIP-samordnarrollen, Maria Bergens, verksamhetsansvarig skolkuratorer, ansvarig för SIP-teamet Järfälla kommun

14.30 SOLvillan – en stöd-och behandlingsverksamhet för yngre skolbarn, Viveca Axelsson, enhetschef Sollentuna kommun

14.45 SAGA-team, samarbete med förskolebarn i fokus, Veronica Engström, processledare Sollentuna kommun