Webbinarium om den barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsvården

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 17 november 2022, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: SKR, Socialstyrelsen och SFBUP
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Beställare, chefer, ledningsansvariga, läkare, psykologer och annan vårdpersonal inom psykiatrin som idag arbetar med ätstörningsvård till barn och unga.

Ett webbinarium om aktuell statistik, information om arbetet med nationella riktlinjer och nationell högspecialiserad vård samt exempel från verksamheter som arbetar med barn- och ungdomspsykiatrisk ätstörningsvård.

Socialstyrelsen rapporterar en nationell ökning av barn- och unga med ätstörningar som är i behov av heldygnsvård och i vissa fall tvångsvård. Därför arrangerar Socialstyrelsen, SKR och Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri SFBUP ett seminarium om dessa frågor.

Program

 • Inledning och välkomna
 • Ökning av ätstörningar i heldygnsvård/vård med LPT
 • Behandlingsinsatser som minskar behovet av slutenvård
 • Kan autismsamsjuklighet påverka vårdbehovet vid anorexia nervosa?
 • Break-out room, inkl mentimeter
 • Vårdavdelning 2: en avdelning för ätstörningspatienter – exempel från region Skåne
 • Att bygga en stark och hållbar vårdkedja – exempel från Region Örebro län
 • Ätstörningar i Region Stockholm och LPT-vård på Stockholms centrum för ätstörningar – exempel från region Stockholm
 • Nationella riktlinjer för vård vid ätstörningar
 • Nationell högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar

Medverkande

 • Susanne Buchmayer, ordförande Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri
 • Kamilla Falck, överläkare BUP Malmö heldygnsvård, region Skåne
 • Sanna Aila Gustafsson, enhetschef ätstörningsmottagningen, docent, socionom, psykoterapeut, region Örebro län
 • Elisabeth Eidem, projektledare nationella riktlinjer ätstörningar, Socialstyrelsen
 • Mikaela Lithman, verksamhetschef Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ)
 • Niklas Långström, medicinskt sakkunnig i barn- och ungdomspsykiatri, Socialstyrelsen
 • Lena Lövqvist, utredare, Socialstyrelsen
 • Charlotte Nymberg Thunell, projektledare RU BUP heldygnsvård, Socialstyrelsen
 • Martin Rödholm, projektledare Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
 • Anneline Solberg, enhetschef Ätstörningscentrum, Sahlgrenska
 • Ulf Wallin, överläkare och forsknings- och utvecklingsledare, region Skåne
 • Elisabet Wentz, professor i psykiatri med inriktning mot ätstörningar vid Göteborgs universitet, universitetssjukhusöverläkare vid Ätstörningsmottagning Högsbo/Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt specialist i barn- och ungdomspsykiatri och allmänpsykiatri

Relaterat material