Webb-TV Live: Hur kan storstäder utveckla sitt samarbete kring tvärsektoriella strategier för att möta välfärden?

Datum: 24 augusti 2016, kl 10:00 - 16:00
Plats: Piperska Muren (Livesändning)

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Många städer och storstadsregioner utvecklar sammanhållna strategier tvärs många förvaltningar för att möta välfärdens framtida utmaningar.

Några av de mest spännande exemplen är New York City, Philadelphia, Sydney, Toronto/Ontario, Vancouver och West Midlands. Inom IIMHL, det internationella nätverket för strategisk utveckling inom psykisk hälsa där Sverige medverkar aktivt sedan 2013, har ett initiativ tagits mellan dessa städer för att utveckla lärande och utbyte på politisk och strategisk nivå. Sverige har fått en inbjudan att delta i detta samarbete med en eller flera storstäder/storstadsregioner.

Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en aktiv del av nätverket och vill därför erbjuda landets tre storstadsregioner möjligheten att lära mer om pågående arbete för att kunna överväga intresset av deltagande i detta strategiskt viktiga sammanhang.