Vuxna som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs för dem och medarbetare i kommuner och regioner?

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 23 maj 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR och chefer samt medarbetare som möter vuxna som har erfarenheter av krig och konflikt i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Människor som flytt kriget i Ukraina kan uppleva stor rädsla, oro och kris och varit med om trauma. De vuxna kan själva varit utsatta för våld eller bevittnat familjemedlemmar eller andra utsättas för våld eller i värsta fall dö. Det finns en stor oro för vad som händer anhöriga och andra som är kvar i krigssituation.

Hur bemöter vi personerna på bästa sätt i kommuner och regioner? Vad händer med en organisation när den genomgår flera kriser efter varandra? Hur kan vi samtidigt bevara en psykisk hälsa bland medarbetare?

Medverkande:

  • Ing-Marie Wieselgren, Projektchef Uppdrag Psykisk hälsa
  • Ove Ledin, handläggare SKR
  • Charlotte Therup Svedenlöf, Enhetschef Regionalt Kunskapscentrum kris och katastrofpsykologi
  • Aida Alvinus, Docent i ledarskap och ledning Försvarshögskolan
  • Therese Landin, Verksamhetschef Röda korset
  • Mona Lindqvist, Leg. Psykolog, Leg Psykoterapeut, Transkulturellt Centrum Region Stockholm
  • Lena Lindholm, Leg psykoterapeut Oxbacken-Skultuna vårdcentral, Region Västmanland

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material