Visa vägar till ökat inflytande

Datum: 10 maj 2017
Organisatör: Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och regeringskansliet.
Pris: 500 kr. Medlemmar i NSPH-organisationerna betalar 250 kr. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe. Lunchen intas på egen bekostnad.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Målgrupp: Till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, bjuder in till konferensen Visa Vägar – om hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa kan bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer. Konferensen vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.