Inställt: Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

Primärvård
Datum: 29 april 2020
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Målgrupp: Målgruppen är i första hand du som är beslutsfattare, chef, läkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare, psykiatrikonsult och annan behandlingspersonal inom primärvården.

Inställt

Detta webbinarium är tyvärr inställt, vi planerar istället för en inspirationsdag på SKR i Stockholm under hösten 2020. Kontakta henrik.tuner@skr.se om du vill ha mer information.