Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

Primärvård
Datum: 29 april 2020, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Sveriges Kommuner och Regioner, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Målgruppen är i första hand du som är beslutsfattare, chef, läkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare, psykiatrikonsult och annan behandlingspersonal inom primärvården.

Mer information, program och anmälan: Klicka här

SKR fortsätter att stödja implementering av evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården.

Vårdsamordnare för psykisk hälsa är en relativt ny roll i Sverige och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. Den är också navet i arbetsmodellen Samarbetsvård psykisk hälsa (collaborative care) som också kännetecknas av tydliga vårdförlopp, uppföljning av behandlingsresultat och strukturerat samarbete mellan primärvård och psykiatri.

Vi får lyssna till Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin; Christina Möller, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen; Irene Svenningsson, distriktsköterska och med dr; samt medarbetare som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur Västra Götalandsregionen i samarbete med Institutionen för Allmänmedicin vid Göteborgs Universitet implementerat vårdsamordnare under 2016-2019. Resultatet av de forskningsstudier man genomfört kommer också att redovisas.

Denna inspirationsdag är en del i arbetet med att bygga framtidens Nära Vård. Föreläsningarna under dagen spelas in och kommer vara möjliga att ta del av i efterhand.