Vårdsamordnare för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen

Primärvård
Datum: 24 november 2020, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: SKR
Plats: Webbsändning
Målgrupp: I första hand beslutsfattare, chef, läkare, sjuksköterska, samtalsbehandlare, psykiatrikonsult och annan behandlingspersonal inom primärvården

Relaterat material