Webbsändning om vårdförlopp schizofreni

Nationellt programområde psykisk hälsa
Datum: 31 maj 2021, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa i samarbete med nationella arbetsgruppen (NAG) för schizofreni och den arbetsgrupp från Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR som bidragit i arbetet med att ta fram vårdförloppen.
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Du som är ansvarig för eller delaktig i implementeringen av vårdförlopp schizofreni i region eller kommun. Även professioner som berörs av vårdförloppet i region och kommun, primärvårdsreprententer, patientföreningar, tjänstepersoner i förvaltningar, verksamhetsutvecklare är varmt välkomna att delta.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Varmt välkommen till denna webbsändning om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Syftet med webbsändningen är att informera och sprida kunskap om vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande som godkändes hösten 2020 och vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd som går på internremiss 10 maj 2021.

Vi kommer bland annat att ta del av exempel från landet på hur en verksamhet med särskilt uppdrag – förstagångsinsjuknande kan fungera. Vi får höra om hur verksamheten kan byggas upp och utvecklas, och reflektera kring hur vårdförloppet kan vara till hjälp. Syftet är att bidra till att vi använder bästa tillgängliga kunskap om behandling och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i varje patientmöte, oavsett i vilken region eller kommun det äger rum.

10:00 Välkomna
Ing- Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

10:05 Inledning och presentation av NAG Schizofreni
Maria Skott, ordförande NAG schizofreni och Klas Sundström, processledare NAG schizofreni.

10:15 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande
Maria Skott, ordförande NAG schizofreni och Klas Sundström, processledare NAG schizofreni.

10:25 Så arbetar vi med förstagångsinsjuknande i psykos
Verksamheter från Stockholm, Jönköping och Skåne berättar hur vårdförlopp kan vara till hjälp för att ge bättre vård och stöd vid förstagångsinsjuknande i psykos.

10. 50 Fortsatt behov av vård och stöd efter förstagångsinsjuknande i psykos
Maria Skott och Ing- Marie Wieselgren

11.05 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – fortsatt vård och stöd
Louise Kimby, processledare Uppdrag Psykisk Hälsa

11.15 Individens resa mot återhämtning och utmaningar i mötet med vård och omsorg
Åsa Höij, patientrepresentant NAG Schizofreni och Louise Kimby processledare

11:30 Verksamheter berättar om några centrala insatser
Så här arbetar vi för att ge boendestöd, IMR (Ilness management and recovery) och årsuppföljning med läkemedelsgenomgång på ett så bra sätt som möjligt till individer med schizofreni och liknande tillstånd.

11.45 Avslutning
Summering och avslutande reflektioner

Webbsändningen är inspelad men då den saknar textremsa kan vi tyvärr inte visa den på webben. Om du vill ha tillgång till inspelningen, maila uppdragpsykiskhalsa@skr.se.