Väntetider inom BUP och första linjen

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 1 februari 2018, kl 12:30 - 14:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Direktsändning på webben
Målgrupp: SKL:s väntetidssamordnare, verksamhetschefer och andra med ansvar för Barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen för barn och unga.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Arrangörer

Välkommen till en webbsändning om mätning av tillgänglighet inom första linje- och specialistverksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa.

När ett barn eller en ungdom mår dåligt ska det vara lätt att få hjälp. Ett sätt att öka tillgängligheten är korta väntetiderna. I överenskommelsen för 2018 finns ett ökat fokus på mätning av tillgänglighet. Webbsändningen kommer framförallt att röra innehållet i överenskommelsen och vad som kommer att krävas av landstingen och verksamheterna vad gäller inrapportering och uppföljning av väntetider inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och första linjen.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Uppdrag Psykisk Hälsa kommer att leda sändningen. Anmäl dig gärna så att vi vet vilka som deltar och har möjlighet att skicka ut information i samband med webbsändningen.

Läs mer om tillgänglighet och hur det kan mätas