Vägen tillbaka eller ”det nya normala”?

Datum: 5 maj 2021, kl 15:00 - 17:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg och uppmärksammar det som har varit på bästa sätt? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar på arbetsplatserna och för cheferna att främja psykisk hälsa? Vad är viktigt att komma ihåg och uppmärksamma?

Program, mer information och anmälan

Webbinariet kommer att spelas in. Efter webbinariet kommer du att hitta en länk till inspelningen på denna sida. Länken kommer vara tillgänglig i 14 dagar.