Vägen tillbaka eller ”det nya normala”?

Datum: 5 maj 2021, kl 15:00 - 17:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Covid-19 har satt stora spår i arbetslivet. Ingen vet hur situationen kan bli efter pandemin. Utifrån tidigare kriser och pandemier samt lärdomar från det senaste året är det tydligt att det finns vissa frågor som kan vara viktiga att reflektera och fundera över. Hur tar vi tillvara på de goda erfarenheterna? Hur kommer vi ihåg och uppmärksammar det som har varit på bästa sätt? Hur kan vi skapa rätt förutsättningar på arbetsplatserna och för cheferna att främja psykisk hälsa? Vad är viktigt att komma ihåg och uppmärksamma?

Webbinariet finns inspelat men är det inte textat och kan därför inte delas via denna hemsida. Vill du ha tillgång till inspelningen, skicka ett mail till uppdragpsykiskhalsa@skr.se.