Utvärdering av ett digitalt stöd

Datum: 1 April 2015

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Under 2015 finns möjlighet för Sveriges 21 landsting att delta i utvecklingen av ett digitalt stöd för förbättringsarbete enligt genombrottsmetodiken.
Genom att göra ett lokalt förbättringsarbete under sex månader utvärderas också det nya digitala nationella stödet. Uppstarten planeras till 1 april med  slutdatum 30 september.