Utmattningssyndrom – vilka är signalerna och vad kan man göra?

Arbetsliv
Datum: 28 november 2023, kl 13:00 - 14:45
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: HR och chefer i kommuner och regioner

Innehåll

Utmattningssyndrom uppkommer efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Det är viktigt att urskilja den grupp som har ett fullt utvecklat utmattningssyndrom orsakat av alltför hög arbetsbelastning och otillräcklig återhämtning, bland annat eftersom framgångsrik rehabilitering kan förutsätta en intervention gentemot arbetsplatsen.

Utan en förändring i arbetssituationen är återfallsrisken betydande. Somliga personer kan åstadkomma en sådan förändring på egen hand med ett visst mått av rådgivning. Andra behöver stöd och hjälp under längre tid. Att hjälpa en människa som upplever sig som totalt utmattad att mobilisera sina egna resurser i rehabiliteringen är ett arbete som kräver kunskap, empati och respekt.

Ta del av den senaste kunskapssammanställningen om vad som kan och bör göras av sjukvården och arbetsgivare.

Program

  • Vad är utmattning och hur uppstår det?
  • Utmattning på arbetsplatser vilka symtom kan upptäckas, förekomst och effekter.
  • Återgång i arbete vad kan man göra som arbetsgivare?
  • Vilka verktyg kan man använda sig som arbetsgivare?

Medverkande

  • Marie Åsberg, professor emeritus
  • Emma Brulin, docent i arbets- och miljömedicin leg. sjuksköterska
  • Gunilla Wastensson, medicine doktor och överläkare
  • Susann Lundqvist, projektledare Suntarbetsliv

Relaterat material