Fånga upp och förebygga utmattning och PTSD

Datum: 14 april 2021, kl 15:00 - 17:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Medarbetare inom kommuner och regioner har under det gångna året gjort enorma insatser. För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men när pandemin väl är över, måste vi identifiera dessa tidigt och ge dem det stöd som de behöver.

Under webbinariet deltar ett antal forskare i ett samtal om hur vi långsiktigt ska förhindra att medarbetare och chefer får bestående besvär och hur vi tidigt kan hitta de personer i behov av stöd.

Program, mer information och anmälan

Webbinariet kommer att spelas in. Efter webbinariet kommer inspelningen publiceras på länken https://vimeo.com/514226353. Inspelningen kommer inte textas, så filmen kommer bara vara tillgänglig i 14 dagar.