Utfallsfinansiering – en metod för bättre välfärd och ökad omställningstakt?

Sociala investeringar
Datum: 4 oktober 2021, kl 13:00 - 14:00
Organisatör: Vinnova, RISE och SKR
Plats: Webbinarium

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Många vill arbeta med främjande och förebyggande insatser och det sker kontinuerlig social innovation på området. Men hur kan vi öka takten och få ett mer långsiktigt hållbart arbete? Vilken potential har så kallad utfallsfinansiering för att stärka Sveriges förmåga till förflyttning som välfärdsnation?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur vi rör oss från projekt till vardagligt etablerade arbetssätt. Det finns flera välfärdsutmaningar som är uppfordrande för oss att möta, exempelvis kring psykisk hälsa och behovet av effektiva trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser. Vi vill utforska om nya finansieringslösningar mellan offentliga huvudmän i kombination med stöd till implementering och effektmätning ger oss bättre verktyg att möta olika välfärdsutmaningar.

Under seminariet ger Ing-Marie Wieselgren från SKR och Tomas Bokström från RISE sin bild av vad som krävs för att driva långsiktigt hållbart utvecklingsarbete och presenterar en idé om så kallad nationell utfallsfinansiering. Vilka är de viktigaste lärdomarna från tidigare arbete med Sveriges första sociala utfallskontrakt? Hur har arbetet fortsatt i Norrköping, Botkyrka, Örnsköldsvik och Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning?

På seminariet deltar även Elisabeth Andreew från Den Sociale Investeringsfond (DSI) i Danmark. DSI är ett statligt initiativ för att stödja kommuner och regioner att våga pröva sociala investeringar där de långsiktiga vinsterna tillfaller den statliga nivån.

Vi avslutar seminariet med ett panelsamtal med politiker och experter bestående av Lars Stjernkvist, politiker S, tidigare KSO i Norrköping och Björn Bergstrand, Hållbarhetschef Kommuninvest, Ebba Östlin, KSO Botkyrka och Jakob Hellman Vinnova.