Utbildningsdagar – IMR, Illness Management and Recovery, med metodstöd via iPad

Datum: 23 maj 2018 till 24 maj 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 2000 kronor. En iPad per utbildningsdeltagare ingår.
Plats: Stora Gråmunkegränd 3
Målgrupp: Utbildningsserien vänder sig till medarbetare med erfarenhet av metodutbildning och/eller handledning som har ett stor intresse för verksamhetsutveckling.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den 23-24 maj ger Uppdrag Psykisk Hälsa ytterligare en omgång av utbildningsserien Illness Management and Recovery (IMR), med metodstöd via iPad.

Utbildningsseriens målsättning är att skapa förutsättningar inom alla landsting att självständigt bedriva utbildning, handledning och behandling med IMR, och därigenom:

  • Öka tillgången till evidensbaserad psykosocial behandling av hög kvalitet för de svårast sjuka
  • Minska kostnader och behov av extern utbildning och handledning
  • Ett metodstöd har utvecklats för iPad (IMR-appen) som syftar till att underlätta spridningen och genomförandet av IMR-programmet. IMR-appen innehåller:
  • Smidig åtkomst till samtliga material och manualer
  • Stegvist metodstöd
  • Organisera grupper och anteckningar (ingen patientinformation förekommer)

Om IMR-programmet

IMR-programmet, en rekommenderad psykosocial insats i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni, är ett manualbaserat behandlingsprogram för personer med svår psykisk sjukdom och kan användas för olika diagnoser. Programmet, som kan bedrivas av i stort sett alla yrkeskategorier, hjälper patienten att stegvis utarbeta återhämtningsstrategier för att:

  • Öka sin delaktighet i behandling
  • Använda sin läkemedelsbehandling effektivt
  • Minska återfall och behov av slutenvård
  • Utveckla eller stärka sina färdigheter att hantera symtom och stress

Utbildningsledare och handledare:

Rickard Färdig, fil dr, legitimerad psykolog, har mer än 10 års erfarenhet av utbildning och handledning för IMR-programmet i Sverige, Danmark och Norge. Disputerade 2012 med en avhandling om IMR och driver i nuläget forskningssamarbeten kring programmet tillsammans med norska och amerikanska kollegor.

Förberedelser

Den 17 maj kl. 10.00-12.00 kommer det att finnas möjlighet till Skype/telefon support för det tekniska förberedelser du behöver göra innan utbildningen.

Sista anmälningsdag är 9 maj.