Utbildningsdag om SIP

SIP
Datum: 26 september 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personal och chefer från primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst, kommunal sjukvård och äldreomsorg.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan – en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.

Utbildningen sker enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Deltagarna får kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation och till samarbetspartners.

Innehåll

 • Varför SIP och vad är det?
  • Nationella rapporter
  • Centralt i arbetet
  • Vikten av delaktighet
 • Arbetsprocess
  • SIP jml SoL och HSL
  • SIP jml lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård
 • När det blir svårt – vad gör vi då?
 • Workshop med vinjetter SIP jml SoL och HSL samt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård
 • Hur gör vi för att sprida kunskaperna vidare, vilket material kan vi använda?

Relaterat material