Utbildningsdag om SIP

SIP
Datum: 26 september 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personal och chefer från primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst, kommunal sjukvård och äldreomsorg.

Fler utbildningar om SIP

Utbildningen 26/9 är fullbokad, men du kommer kunna följa den live på webben kostnadsfritt. Det finns också platser kvar på utbildningarna 6/11 och 26/11 – information och anmälan i kalendern

Personer som behöver stöd från flera aktörer samtidigt kan behöva en Samordnad Individuell Plan – en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt.

I socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och landstinget ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas. Även i den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är SIP en viktig del. Dessa bestämmelser gäller också privata utförare som kommun och landsting har avtal med.

Förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med samordnad individuell plan är att de verksamheter som ska arbeta tillsammans vet vad SIP är, när SIP ska användas, och hur arbetet ska organiseras för bästa möjliga effekt.

Utbildningen sker enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Deltagarna får kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation och till samarbetspartners. Utbildningsdagen och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning, det kommer vara möjligt att följa utbildningsdagen live på webben utan kostnad.

Innehåll

 • Varför SIP och vad är det?
  • Nationella rapporter
  • Centralt i arbetet
  • Vikten av delaktighet
 • Arbetsprocess
  • SIP jml SoL och HSL
  • SIP jml lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård
 • När det blir svårt – vad gör vi då?
 • Workshop med vinjetter SIP jml SoL och HSL samt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård
 • Hur gör vi för att sprida kunskaperna vidare, vilket material kan vi använda?

Program

09.00 – 10.00 Registrering, frukostbuffé

10.00 – 12.00 Information om SIP

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Prova på SIP

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 16.00 Workshops, hur gör vi för att föra kunskaperna vidare?

Föreläsare

Ing-Marie Wieselgren, Karin Lindström, Viveca Axelsson, Zophia Mellgren (samtliga verksamma inom SKL)