Utbildningsdag om Hälsoskola

Asylsökande & nyanlända
Datum: 13 september 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Utbildningen är kostnadsfri för deltagare, och inkluderar lunch. Deltagare betalar själva resa och övriga omkostnader.
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Spridningsansvariga inom region/landsting, kommun och frivilligorganisationer med intresse av att starta eller utveckla Hälsoskola för nyanlända inom sin verksamhet

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

En presentation av erfarenheter och resultat av konceptet Hälsoskola för nyanlända i Sverige, under ledning av professor Solveig Ekblad, Karolinska Institutet.