Utbildningsdag i Traumastöd

Migration och psykisk hälsa
Datum: 5 november 2020, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa/SKR
Pris: 500 kr inkl. manual, lunch och fika
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Anmälan

Traumastödet är en gruppintervention för vuxna personer med traumasymtom. Påträngande minnen, mardrömmar, sömnproblem och fysiska reaktioner såsom överspändhet är exempel på teman som ingår i Traumastödet.

Vad är Traumastödet?

Syftet med interventionen är att ge stöd och verktyg för att hantera traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.

Traumastödet består av en gruppledarguide som innehåller tio gruppträffar med olika teman. En gruppträff består av kunskapsförmedling, tekniker för traumahantering, övningar och råd för egenvård, möjlighet att dela erfarenheter och reflektera tillsammans med andra som har likartade upplevelser samt hemuppgifter som ska göras emellan träffarna. Teoretisk bas är kognitiv beteendeterapi (KBT).

Rådande hälsoläge

Datum för utbildningen kan behöva ändras beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Anmälda deltagare får information per mail om ändringar görs, eventuella ändringar eller avbokningar är då självklart utan kostnad.

Utbildare

Viveca Axelsson, socionom och terapeut, handläggare Sveriges Kommuner och Regioner inleder kort om Trauma och går därefter igenom Traumastödsmaterialet. Dagen innehåller även ett avsnitt om att leda grupp.

Tina Rinkenborn och Lena Lindholm Sköld från Region Västmanland som provat Traumastödet i Västmanland delar under dagen med sig av sina erfarenheter av arbetet med Traumastödet.