Utbildningsdag för ungdomsmottagningen om NPF

Ungdomsmottagning
Datum: 17 april 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 800 kronor (exklusive moms)
Plats: Piperska muren. Scheelegatan 14, Stockholm. (T-bana Rådhuset)
Målgrupp: Utbildningsdagen vänder sig till alla professioner på Sveriges ungdomsmottagningar

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en utbildningsdag för ungdomsmottagningar om neurospsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Under dagen tar vi upp vad handlingsplanerna säger om psykisk hälsa vid ungdomsmottagningarna och hur beteenden kan påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur möter man det på bästa sätt. Dagen avslutas med en workshop om definitioner av NPF och tjejspecifika uttryck.

Program

09.30 – 10.00  Frukostmacka och kaffe serveras från 09.30

10.00 – 10.30 Psykisk hälsa vid ungdomsmottagningarna – vad säger handlingsplanerna?
Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

10.30 – 12.00 Hur kan beteenden påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur möter man det på bästa sätt
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare på KIND, Karolinska Institutet

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 15.30 Att navigera i väglöst land – workshop om definitioner av NPF och tjejspecifika uttryck
Jill Carlberg Faulkner, föreläser, utbildar, driver företaget Adaptis

Dokument från dagen