Utbildningsdag för ungdomsmottagningen om NPF

Ungdomsmottagning
Datum: 17 april 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 800 kronor (exklusive moms)
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Personer verksamma inom ungdomsmottagningen
Anmälan

Välkommen till en dag om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – en utbildningsdag anpassad för personal på ungdomsmottagningen

Under utbildningen kommer deltagare att få ta del av hur man kan arbeta för att uppmärksamma och möta unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt vilka relevanta skillnader som kan förekomma i beteende hos tjejer respektive hos killar.

09.30 – 10.00
Frukostmacka och kaffe serveras från 09.30

10.00 – 10.30
Psykisk hälsa vid ungdomsmottagningarna – vad säger handlingsplanerna?
Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

10.30 – 12.00
Hur kan beteenden påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur möter man det på bästa sätt
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap och föreståndare på KIND, Karolinska Institutet

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 15.30
Att navigera i väglöst land – workshop om definitioner av NPF och tjejspecifika uttryck
Jill Carlberg Faulkner, föreläser, utbildar, driver företaget Adaptis

15.30 – 16.00
Tips om material och verktyg
Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

Dagen kommer att filmas och finnas tillgänglig i den här kalenderhändelsen i efterhand.