Utbildningsdag för ungdomsmottagningen om asylsökande och nyanlända

Migration och psykisk hälsa
Datum: 8 maj 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: 800 kr (exklusive moms)
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14
Målgrupp: Personal verksamma inom ungdomsmottagningen

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en dag om asylsökande och nyanlända, samt om hedersrelaterat våld och könsstympning.

Under dagen kommer deltagare att få lära sig om traumamedveten omsorg och om andra användbara verktyg i mötet med nyanlända och asylsökande. Utbildningen täcker också hedersrelaterat våld och hur ungdomsmottagningen kan arbeta förebyggande med denna fråga.

Program

09.30 – 10.00
Frukostmacka och kaffe serveras från 09.30

10.00 – 12.00 
Workshop om hedersrelaterat våld och könsstympning
Anissa Mohammed, Länsstyrelsen Östergötland

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 15.00
Workshop om traumamedveten omsorg, hälsostöd och stöd till unga under asylprocessen
Viveca Axelsson, Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL

15.00 – 15.30
Tips om material och verktyg
Maria Kalingas Ruin, Uppdrag Psykisk Hälsa/SKL

Dokument från dagen