Utbildning Traumamedveten omsorg (TMO)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 22 maj 2018, kl 10:00 till 23 maj 2018, kl 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 3 500 kronor exklusive moms
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser.

Traumamedveten omsorg har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som varit med om trauma.

Omfattning

Utbildningen omfattar två heldagar och inkluderar både teoretisk undervisning och praktisk tillämpning i form av gruppdiskussioner, reflektion kring filmer och övningar.

Innehåll

Utbildningen ger kunskap om hur vuxna genom traumamedveten omsorg kan möta barn och unga som har varit med om trauma. Utbildningen ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnens beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet.

Utbildningen följer Rädda Barnens modell för tvådagarsutbildning i TMO.

Utbildare

Viveca Axelsson, Processledare på Uppdrag Psykisk Hälsa, socionom och terapeut. Utbildad på Rädda Barnen i TMO.

Relaterat material