Jan 15

Utbildning TMO i januari 2018

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för allvarliga och traumatiska händelser. Traumamedveten omsorg har utvecklats av de australiensiska psykologerna Howard Bath och Diana Boswell som har fyrtio års erfarenhet av att jobba med barn och unga som varit med om trauma.

Omfattning

Utbildningen omfattar två heldagar och inkluderar både teoretisk undervisning och praktisk tillämpning i form av gruppdiskussioner, reflektion kring filmer och övningar.

Innehåll

Utbildningen ger kunskap om hur vuxna genom traumamedveten omsorg kan möta barn och unga som har varit med om trauma. Utbildningen ger praktiska verktyg som skapar förståelse för både vad barnens beteende innebär och vilken betydelse den egna självinsikten och självkontrollen har i bemötandet av barnet.

Utbildningen följer Rädda Barnens modell för tvådagarsutbildning i TMO.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till vuxna som finns nära barnet, exempelvis föräldrar, familjehem, lärare, elevhälsa eller personal på boenden för barn och unga. Vi ser helst att ni skickar nyckelpersoner som kan vidareförmedla kunskaperna till sina medarbetare.

Utbildare

Viveca Axelsson, Processledare på Uppdrag Psykisk Hälsa, socionom och terapeut. Utbildad på Rädda Barnen i TMO.

 

Inbjudan 15-16 januari 2018

Utbildning TMO i januari 2018

  • Tid: 2018-01-15 10.00
  • Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14
  • Pris: Gratis
  • Senast ändrad den 26 september 2017