Utbildning om vård- och insatsprogram psykisk hälsa och hedersrelaterat våld

Datum: 14 september 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Chefer, utvecklingsledare och andra personer med koppling till skolhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Syftet med utbildningen är att tillsammans stärka lokala yrkesutövare med evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den som behöver stöd.

Deltagarna lär sig använda www.vardochinsats.se och SKR:s nya material (ljuddramer) kring hedersrelaterat våld och förtryck, delta i fördjupande samtal och får stöd för fortsatt spridning.