Utbildning: Arbetsplatsinriktade åtgärder

Datum: 25 mars 2021, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 4000 kr per deltagare
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hur kan HR praktiskt arbeta för att hitta arbetsplatser med hög och ökande sjukfrånvaro och ge de arbetsplatserna stöd att hitta rätt åtgärder för just den arbetsplatsen?

I denna utbildning går vi igenom olika insatser på arbetsplatsnivå, steg för steg. Vi diskuterar hur arbetet kan läggas upp i praktiken för att få till ett bra processtöd till chefer och samverkansgrupper.

En viktig del i utbildningen är också praktiska övningar med möjlighet att testa arbetssättet utifrån fallbeskrivningar.

Syftet med denna utbildning är att fördjupa kunskaperna i ett riskorienterat arbetssätt för att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

SKR har utifrån forskning om sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner genomfört ett utvecklingsarbete som fått positiva effekter på sjukfrånvaron. Det har resulterat i en rapport från pilotprojektet, en metodhandbok och några utbildningar om hur ni kan arbeta utifrån ett riskorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro och bidra till friska arbetsplatser.

Några viktiga resultat från utvärderingen av pilotstudien i två regioner är att medarbetare och chefer var nöjda med arbetssättet samt att det också har lett till lägre sjukfrånvaro och minskade kostnader. Riskorienterat arbetssätt är på många vis en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och är utformat för att fungera i både kommuner och regioner.

Denna utbildning är en del i ett långsiktigt stöd i våra medlemmars utvecklingsarbete. För mer information, kontakta Anna Östbom på SKR.

Relaterat material