Utbildning: Kollegial handledning

Arbetsliv
Datum: 6 februari 2023, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: SKR och Helsingborgs stad
Pris: 4000 kr per person
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner

Mer information och anmälan