Utbildning Kollegial handledning

Datum: 23 september 2021, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: SKR och Helsingborgs stad
Pris: 4000 kr per person
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR och Helsingborgs stad erbjuder en utbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling.

Datum:

  • Torsdag 23 september 09.00-12.00
  • Torsdag 7 oktober 09.00-12.00 (utbildningen omfattar två tillfällen)

Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Under 2019 genomfördes en pilotstudie i kollegial handledning inom Helsingborgs stad för chefer och medarbetare i olika kontaktyrken.

Arbetet bestod av en salutogen handledningsmodell som utvecklades i samarbete mellan Helsingborgs stad, Feelgood företagshälsovård och Lunds universitet. Medarbetare på skol- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen deltog i studien under våren och hösten 2019.

Handledningsträffarna löpte över 8 tillfällen á 2 timmar.

Syftet med handledningsmetoden är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare, bidra till att öka frisknärvaro och utveckla hållbara relationer på arbetsplatsen. Kollegiala samtalsgrupper kan även öka kompetens inom ledarskap och teamarbete.

Forskningsrapport och manual

Med Helsingborgs stads erfarenheter och en forskningsrapport från Lunds universitet erbjuder SKR genom samarbete med Helsingborgs stad en utbildning som riktar sig till kommuner, regioner och kommunala bolag.

Utbildningen kommer att presentera manualens innehåll och ge möjlighet att i mindre grupper diskutera och reflektera kring olika slags situationer som handledare kan ställas inför. Manualen skickas ut efter anmälan till utbildningen. Det är önskvärt att deltagare läser igenom manualen och reflekterar över frågor att ställa innan utbildningen.

Medverkande:

  • Annika Kylberg Johnsson Elevhälsan, och Agneta Kallstenius HR, Helsingborgs stad
  • Anna Östbom, Sveriges Kommuner och Regioner

Frågor besvaras av: