Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända (HiS1)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 27 oktober 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Elite Palace Stockholm. Sankt Eriksgatan 115, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Denna utbildning ger dig en överblick över informationsmaterial och informationskällor för asylsökande och nyanlända i Sverige. Fokus ligger på digitala kanaler som erbjuder information på många olika språk. Genom utbildningen får du även kunskap och verktyg för att utbilda personal som möter målgruppen asylsökande och nyanlända.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att utbilda personal som möter asylsökande och nyanlända, med behov av grundläggande information om samhällsservice och rättigheter under asyl- och etableringsprocessen.

Utbildningen behandlar både hur du utbildar personal, och hur du utbildar andra utbildare som i sin tur ska utbilda personal.

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader.

Utbildningen är en del av programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Läs mer