Sep 4

Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

Nu gör SKL och Bris en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT).

Utbildningen omfattar tre dagar (4-6 september 2017) och innehåller bland annat:

  • Vanliga reaktioner på trauma
  • Självhjälpstekniker
  • Avslappningstekniker
  • Praktiskt kring att hålla grupp
  • Erfarenheter från implementering i Sverige
  • Forskning knutet till TrT

Utbildningen är kostnadsfri, utbildningen inkluderar fika och lunch. Deltagare står själv för resa och logi.

Läs mer

Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

  • Plats: Hotel C Stockholm, adress Vasaplan 4, Stockholm
  • Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch och fika, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
  • Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper.
  • Senast ändrad den 21 juni 2017